VISION C BLENNOW

C BLENNOW AB


Christina Blennow, auktoriserad socionom, handledare med 45 hp, handledare inom Marte Meo-metoden samt inom psykosocialt arbete med inriktning familjehemsverksamhet. Socionom sedan1986 med mångårig erfarenhet av socialt arbete, utredning, handledning, utbildning och med vidareutbildningar inom olika arbetsområden. Legitimerad Hälso- och Sjukvårdskurator.


Med erfarenhet från samspelsbehandling och tidig anknytning, arbete med barn och familjer på förskola, barnhem/utredningshem, habilitering, vana att samarbeta med tolk av olika slag och inom familjehemsverksamhet erbjuder jag uppdrag. Jag är utbildad i och har erfarenhet av ett flertal olika intervjumetoder bl.a. Kälvesten familjediagnostisk metodik och IAS,Intervju om anknytningsstil.


Som handledare erbjuder jag samtalsstöd, konsultation och handledning för enskild, för arbetsgrupper/team samt för familjehem och grupper inom familjehemsverksamhet. Som Marte Meo-handledare och terapeut erbjuder jag Marte-Meo handledning. Jag är åter antagen och kvalitetssäkrad handledare i upphandling av 45 kommuner i Skåne, Halland samt Kronoberg för handledning av personal, och har gått BBIC utbildning för handledare. Den senaste genomgångna utbildningen är en ettårig KBT-utbildning.